var home_url = ''; $(function() { function lightbox() { var $a = $('.gallery a'); var pattern = new RegExp(window.location.host + '/uploads/', 'i'); $a = $a.filter(function() { if (pattern.test($(this).attr('href'))) { return true; } else { return false; } }); $a.lightBox({fixedNavigation:true}); } $('.gallery ul li a, .text_box table tr td a').lightBox({fixedNavigation:true}); $('.gallery ul li a, .text_box table.galeria tr td a').lightBox({fixedNavigation:true}); $('.gallery ul li a, .text_box table tr td a').lightBox({fixedNavigation:true}); lightbox(); });

Sauny beztekstylne

W poniedziałki od 19.00 do 22.00 i piątki od 20.00 do 22.00

W tych dniach i godzinach, w saunach przebywamy nago lub owinięci ręcznikiem dowiedz się więcej

dowiedz się więcej
  • Termy Jakuba

    ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława

  • kasy +48 71 306 71 00
  • PN. - PT. 06.00 - 22.00
    SO. - NIEDZ./ŚW. 08.00 - 22.00
    (Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem obiektu!)

Chcesz przebiec 10 kilometrów? Pomożemy Ci!

Regulamin imprezy "Jakub z Kogutem"

1. Organizatorem imprezy jest Spółka Baseny Miejskie ?Termy Jakuba Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie wraz z Klubem Biegacza "Harcownik" z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (dalej: Organizator).

2. Impreza jest organizowana pod nazwą "Jakub z Kogutem" ( zwana dalej: "imprezą" ).

3. Regulamin imprezy zostanie udostępniony w Internecie, na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl

4. Celem imprezy jest:

- popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej

- przygotowanie biegaczy-amatorów do Biegu Koguta na dystansie 10 kilometrów w dniu 29 czerwca 2014 roku.

5. Impreza odbędzie się w terminie: od dnia 30 marca 2014 roku do dnia 22 czerwca 2014 roku.

6. Uczestnikom imprezy zostaną udostępnione szatnie oraz prysznice , począwszy od dnia 30 marca 2014 roku od godziny 10.00 do godziny 13.00

7. Warunkiem udziału w imprezie jest:

a) wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z podaniem przez Uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego,

b) dostarczenie zaświadczenia/oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach treningowych o charakterze sportowym.

8. Uczestnikiem imprezy (Uczestnik) może być:

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

9. Udział uczestników w imprezie jest nieodpłatny.

10. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest: Mateusz Markowski, adres poczty elektronicznej: dudi_mm@vp.pl.

11. Uczestnicy imprezy upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.

12. Deklarując udział w imprezie i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem imprezy.

13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w imprezie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji imprezy, postanowień jej Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

15. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco! Zapisz się: