Możliwość wejść osób w pełni zaszczepionych na COVID-19.

Możliwość wejść osób w pełni zaszczepionych na COVID-19.

Drodzy klienci,
wprowadzamy możliwość wejść osób w pełni zaszczepionych na COVID-19.
Osoby w pełni zaszczepione nie wliczają się do limitu 75% maksymalnej dopuszczalnej frekwencji na basenie letnim oraz basenie krytym. Jeśli jesteś zaszczepiony, otrzymujesz możliwość wejścia niezależnie od osiągniętego już limitu, określonego dla obiektów taki jak nasz czyli 75% maksymalnej frekwencji (co oznacza dokładnie 1339 osób na basenie letnim oraz 111 osób na basenie krytym). Takie rozwiązanie to szansa na to, by więcej osób mogło w tym samym momencie korzystać z naszych atrakcji!
Informacje dla osób zaszczepionych:
  • Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby w pełni zaszczepione wraz z dziećmi do 12 roku życia zapraszamy do kasy oznaczonej dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 (w przypadku osiągnięcia limitu 75% wejście z dedykowanej kasy będzie możliwe tylko i wyłącznie przez osoby w pełni zaczepione do momentu osiągnięcia limitu 100%).
  • Przed zakupem biletu lub odebraniem transpondera, należy okazać dowód zaszczepienia: kod QR w aplikacji “mObywatel” z Unijnym Certyfikatem COVID (więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid ) lub wydrukowany unijny certyfikat z kodem QR. Będziemy również prosić Państwa o pokazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zaszczepionej.
  • Osobna kasa jest konieczna abyśmy mogli skutecznie weryfikować certyfikaty szczepień (*osobne kasy będą uruchamiane w przypadku dużego obłożenia na obiektach).
Skip to content