fbpx

Cennik basen letni

BILET WSTĘPU NA CAŁY DZIEŃ

 

INFORMACJE

• DZIECI DO DNIA UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 3 ROKU ŻYCIA WSTĘP WOLNY – UDOKUMENTOWANY WIEK DZIECKA I WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ
• BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZNIŻKI: UCZNIOM / STUDENTOM DO 26 ROKU ŻYCIA / OSOBOM POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA / OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / EMERYTOM / RENCISTOM
• Z USŁUG BASENU BEZPŁATNIE MOŻE SKORZYSTAĆ OPIEKUN OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZNACZNĄ (WYMAGAJĄCEJ OPIEKI) ORAZ OPIEKUN DZIECKA ( DO 16 ROKU ŻYCIA) O ORZECZONEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (NAD KTÓRĄ SPRAWUJE OPIEKĘ I POSIADA ODPOWIEDNI DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KONIECZNOŚĆ STAŁEJ OPIEKI DRUGIEJ OSOBY )
• ZAKUP BILETU JEST RÓWNOWAŻNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU OBIEKTU
• BILET CAŁODNIOWY W RAMACH PROGRAMU „OŁAWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY” I „OŁAWSKIEJ KARTY SENIORA” PRZYSŁUGUJE PO OKAZANIU W KASACH DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ KARTY UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻEK
• CENA CAŁODNIOWEGO BILETU W RAMACH PROGRAMÓW OKDR I OKS WYNOSI 50% CENY BILETU NORMALNEGO
• DZIECI DO DNIA UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 12 ROKU ŻYCIA MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE OBIEKTU TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ, KTÓRA RÓWNIEŻ MUSI ZAKUPIĆ BILET WSTĘPU. OPIEKUN PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PODOPIECZNYCH.
• KARNET NA OKAZICIELA UMOŻLIWIA REGULOWANIE PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z BASENU
• ZAKUP BILETU UPOWAŻNIA DO JEDNORAZOWEGO WEJŚCIA NA BASEN
• SZAFKA DEPOZYTOWA – 5 ZŁ
• WYPOŻYCZENIE LEŻAKA – 10 ZŁ
• PO ZAKUPIE BILETU CZAS WEJŚCIA NA BASEN WYNOSI 20 MIN.
• Z USŁUG BASENU BEZPŁATNIE MOŻE SKORZYSTAĆ WETERAN PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO STATUS WETERANA W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 17.00 – 19.00