fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

KARNETY NA OKAZICIELA

 1. Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o. oferuje klientom możliwość regulowania płatności za usługi związane z korzystaniem ze strefy basenowej i strefy saun za pomocą karnetów wartościowych z wyłączeniem usług objętych 50% zniżką a oferowanych w ramach Oławskiej Karty Dużej Rodziny, Oławskiej Karty Seniora Gminnej Oławskiej Karty Seniora, zajęć nauki pływania.
 2. Karnety są kartami na okaziciela i można z nich korzystać na basenie krytym i basenie odkrytym.
 3. Karnety są do nabycia w kasach Spółki. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.
 4. Koszt zakupu karty karnetowej wynosi 10.00 zł (dziesięć złotych). Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, którą należy uiścić w chwili zakupu karnetu o zadeklarowanej przez klienta wartości.
 5. Kartę karnetową należy bezwzględnie okazać w kasie przy zakupie wybranej usługi.
 6. Karta musi być w stanie technicznym umożliwiającym jej odczytanie przez czytnik systemu sprzedażowego
 7. Z jednorazowego wejścia na karnet może korzystać maksymalnie do 10 osób, do wyczerpania limitu określonego w karnecie. W celu skorzystania z karnetu należy okazać go w kasie Spółki przed wejściem do strefy płatnej.
 8. Odpisy z wartości karnetu ulegają zmniejszeniu zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w obiekcie.
 9. Należność za zakup artykułów spożywczych, wypożyczenie sprzętu sportowego, rekreacyjnego lub korzystanie z szafek depozytowych należy uiścić gotówką w kasie.
 10. W przypadku braku środków na karnecie podczas rozliczania pobytu na obiekcie, dopłatę należy uiścić gotówką, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 11. Karnet może być wykorzystywany podczas godzin funkcjonowania obiektów przez okres jego ważności.
 12. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 13. Okres ważności karnetu liczony jest od dnia jego zakupu.
 14. Karnet wydaje się na czas określony:
 • 60 dni
 • 90 dni
 • 180 dni
 • 360 dni

Po upływie ww. terminu karnet traci ważność. Jeżeli karnet zostanie ponownie doładowany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jego ważności, środki pozostałe z poprzedniego okresu przechodzą na okres następny. Po upływie terminu 14 dni pozostałe ewentualnie środki finansowe nie podlegają zwrotowi.

 1. Karnety mogą być zasilane na bieżąco nowymi środkami finansowymi w kasach, co skutkuje wydłużeniem okresu ich ważności. Warunkiem powyższego jest okazanie karnetu w stanie gwarantującym jego dalsze używanie.
 2. W przypadku zawinionego zagubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu, które uniemożliwiają dalsze jego używanie, niewykorzystane środki z tego karnetu nie podlegają zwrotowi.
 3. Niewykorzystane środki z karnetu, w przypadku o którym mowa w pkt. 16, na pisemny wniosek posiadacza karnetu mogą zostać przeniesione na nową kartę za uprzednim uiszczeniem bezzwrotnej opłaty w kwocie 10,00 zł (dziesięć złotych). Dotychczasowa kart zostanie zablokowana.
 4. Pisemny wniosek, o którym mowa w pkt.17 , musi zawierać numer karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 5. Termin ważności nowego karnetu, o którym mowa w pkt.17 , odpowiada terminowi ważności karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 6. Cena, wartość i ważność karnetów podana jest w obowiązującym cenniku.

KARNETY IMIENNE (OPEN)

 1. Karnet imienny umożliwia korzystanie z basenu krytego i saunarium bez limitu czasu.
 2. Z karnetu można skorzystać raz dziennie.
 3. Warunkiem zakupu karnetu jest wcześniejszy zakup dedykowanej karty karnetowej, na które zapisywany może być tylko i wyłącznie karnet OPEN
 4. Karnet OPEN jest karnetem imiennym. Korzystać z niego może wyłącznie osoba upoważniona, na której imię i nazwisko został wystawiony karnet.
 5. Każdorazowo przed skorzystaniem z karnetu należy okazać w kasach ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
 6. Ważność karnetu wynosi 30 dni liczone od dnia zakupu karnetu.
 7. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu.

KARNETY ILOŚCIOWE

 1. Karnet ilościowy basen umożliwia korzystanie z basenu krytego, a karnet ilościowy basen + saunarium umożliwia korzystanie z basenu krytego i saunarium.
 2. Karnet ilościowy jest karnetem na okaziciela i może z niego jednorazowo skorzystać jedna osoba
 3. Warunkiem zakupu karnetu jest wcześniejszy zakup dedykowanej karty karnetowej, na które zapisywany może być tylko i wyłącznie karnet ILOŚCIOWY.
 4. Karnet ilościowy obejmuje możliwość 10-krotnego wstępu i korzystania z usług, i dotyczy 90-minutowego pobytu na basenie krytym lub basenie krytym i saunarium, w zależności od rodzaju zakupionego karnetu ilościowego.
 5. Po przekroczeniu czasu, dopłaty należy uiścić gotówką w kasie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Ważność karnetu ilościowego wynosi 90 dni i jest liczona od dnia zakupu karnetu.
 7. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu.
 8. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich posiadaczy karnetów. Zakup karnetu jest jednoznaczny z pełną akceptacją jego zapisów