REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW KARNETY NA OKAZICIELA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Spółka oferuje możliwość zakupu karnetów wartościowych, imiennych (OPEN) oraz ilościowych.
 2.  Karnety są do nabycia w kasach Spółki. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.
 3.  Warunkiem zakupu karnetu jest wcześniejszy zakup dedykowanej karty karnetowej dla każdego rodzaju karnetu.
 4. Kartę karnetową należy bezwzględnie okazać w kasie przy zakupie lub skorzystaniu z wybranej usługi.
 5. Karta musi być w stanie technicznym umożliwiającym jej odczytanie przez czytnik systemu sprzedażowego.
 6. Okres ważności karnetów liczony jest od dnia jego zakupu i jest podany w cenniku.
 7. W przypadku zawinionego zagubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu, które uniemożliwiają dalsze jego używanie, na pisemny wniosek posiadacza karnetu może zostać wydany duplikat, odpowiadający stanowi aktualnemu danego karnetu, za uprzednim uiszczeniem opłaty za kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dotychczasowa karta zostanie zablokowana.
 8. Pisemny wniosek, o którym mowa w pkt.7 , musi zawierać numer karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 9. Termin ważności nowego karnetu, o którym mowa w pkt.7 , odpowiada terminowi ważności karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 10. Należność za zakup artykułów spożywczych, wypożyczenie sprzętu sportowego, rekreacyjnego, leżaków, zajęć sportowo – rekreacyjnych, korzystanie z szafek depozytowych nie można dokonać za pomocą karnetów.
 11. Cena, wartość i ważność karnetów podana jest w obowiązującym cenniku.
 12. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

KARNETY WARTOŚCIOWE

 1. Karnety wartościowe umożliwiają regulowania płatności za usługi związane z korzystaniem z usług oferowanych przez pływalnię krytą i odkrytą za pomocą karnetów wartościowych z wyłączeniem usług objętych 50% zniżką a oferowanych w ramach Oławskiej Karty Dużej Rodziny, Oławskiej Karty Seniora, Gminnej Oławskiej Karty Seniora, zajęć nauki pływania.
 2. Karnety są kartami na okaziciela i można z nich korzystać na pływalni krytej i odkrytej.
 3. Z jednorazowego wejścia na karnet może korzystać maksymalnie do 10 osób, do wyczerpania limitu określonego w karnecie.
 4. Odpisy z wartości karnetu ulegają zmniejszeniu zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w obiekcie.
 5. W przypadku braku środków na karnecie podczas rozliczania pobytu na obiekcie, dopłatę należy uiścić gotówką, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 6. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 7. Okres ważności karnetu liczony jest od dnia jego zakupu.
 8. Karnet wydaje się na czas określony, zgodnie z cennikiem basenu krytego. Po tym okresie traci on ważność. Jeżeli karnet zostanie ponownie doładowany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jego ważności, środki pozostałe z poprzedniego okresu przechodzą na okres następny. Po upływie terminu 14 dni pozostałe ewentualnie środki finansowe nie podlegają zwrotowi.

 

KARNETY IMIENNE (OPEN)

 1. Karnet imienny umożliwia korzystanie z basenu krytego i saunarium bez limitu czasu.
 2. Z karnetu można skorzystać raz dziennie.
 3. Karnet OPEN jest karnetem imiennym. Korzystać z niego może wyłącznie osoba upoważniona, na której imię i nazwisko został wystawiony karnet.
 4. Każdorazowo przed skorzystaniem z karnetu należy okazać w kasach ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
 5. Ważność karnetu wynosi 30 dni liczone od dnia zakupu karnetu.
 6. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu ani jego wymiany na gotówkę.

KARNETY ILOŚCIOWE

 1. Karnet ilościowy basen umożliwia korzystanie z basenu krytego, a karnet ilościowy basen + saunarium umożliwia korzystanie z basenu krytego i saunarium.
 2. Karnet ilościowy jest karnetem na okaziciela i może z niego jednorazowo skorzystać jedna osoba
 3. Karnet ilościowy obejmuje możliwość 10-krotnego wstępu i korzystania z usług, i dotyczy 90-minutowego pobytu na basenie krytym lub basenie krytym i saunarium, w zależności od rodzaju zakupionego karnetu ilościowego.
 4. Po przekroczeniu czasu, dopłaty należy uiścić gotówką w kasie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu ani jego wymiany na gotówkę.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich posiadaczy karnetów. Zakup karnetu jest jednoznaczny z pełną akceptacją jego zapisów

Skip to content