fbpx

Basen Letni – zniesienie ograniczeń

Basen Letni – zniesienie ograniczeń

Od 25 lipca 2020 r. zniesione zostały ograniczenia dotyczące ilości osób na torze oraz na terenie obiektu.

Nadal obowiązują dodatkowe wymogi sanitarne wynikające z ogłoszonego stanu epidemiologicznego.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk w strefie wejścia/wyjścia.

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (2 m).

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowywuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w szatniach i toaletach.