fbpx

Mamy wyniki konkursu plastycznego!

Mamy wyniki konkursu plastycznego!

Mamy wyniki konkursu ekologicznego konkursu plastycznego „Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o czystość na basenie dbamy”!

Komisja konkursowa dokonała analizy prac plastycznych zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami, tj.: a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej; b) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy; c) zgodność pracy z tematem konkursu. Decyzją Komisji w każdej kategorii przyznano I, II, III miejsce oraz wylosowano 10 osób, które otrzymają bezpłatne wejściówki uprawniające do korzystania z basenu letniego dla 4 osób. Dodatkowo, Komisja konkursowa przyznała 10 wyróżnień w postaci jednorazowych, bezpłatnych wejściówek na basen kryty oraz 9 nagród-niespodzianek.

 

I miejsce – karnet o wartości 1000,00 zł

w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych otrzymuje Tosia Szuturma.

w kategorii uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych otrzymuje Szymon Sucharski.

II miejsce – karnet o wartości 750,00 zł

w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych otrzymuje Patrycja Krowicka.

w kategorii uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych otrzymuje Hardzei Martsinkevich.

III miejsce – karnet o wartości 500, 00 zł

w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych otrzymuje Hanna Urbaniak.

w kategorii uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych otrzymuje Gabriela Wilczko.

 

10 wylosowanych osób, które otrzymują wejściówki uprawniające do jednorazowego wejścia na basen letni dla 4 osób:

 1. Miłosz Kaczmarek
 2. Emilia Matysiak
 3. Aleksandra Martyrów
 4. Aleksandra Ciupik
 5. Amelia Kotwica
 6. Patryk Bonisławski
 7. Zuzanna Strojecka
 8. Nicole Strzelec
 9. Agata Gwizdalska
 10. Weronika Hładij

10 wyróżnień w postaci jednorazowych, bezpłatnych wejściówek na basen kryty otrzymują:

 1. Natalia Zakowicz
 2. Sandra Seruga
 3. Michalina Łobas
 4. Katarzyna Kozakiewicz
 5. Zosia Michniacka
 6. Aleksandra Bzowa
 7. Wiktor Szczepuła
 8. Julia Szczyszek
 9. Adam Szczepuła
 10. Karolina Mikoda

9 nagród-niespodzianek otrzymują:

 1. Liliana Klarenbach
 2. Maja Głowacka
 3. Szymon Filinowicz
 4. Sara Seruga
 5. Pola Smoleń
 6. Antoni Zendwalewicz
 7. Wojtek Filinowicz
 8. Staś Mycek
 9. Emilia Truszkiewicz

Nagrody zostaną przekazane Laureatom na scenie podczas Oławskiego Dnia Dziecka, organizowanego w Parku Miejskim obok PKP dnia 28 maja 2022 r. około godz. 14:00.

Nieodebrane w tym terminie nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, tj. Basenach Miejskich „Termy Jakuba”, ul. 1 Maja 33A, 55-200 Oława w okresie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za piękne prace!

 


UWAGA AKTUALIZACJA!
Przedłużamy termin konkursu plastycznego „Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o czystość na basenie dbamy”. Dajemy szansę spóźnialskim, zapominalskim i zachęcamy do wspólnej zabawy konkursowej. Na prace czekamy do poniedziałku 23 maja do godz. 16:00.

„Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o czystość na basenie dbamy” – taki tytuł nosi ekologiczny konkurs plastyczny z nagrodami, którego organizatorem są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.

Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież szkolną z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wyróżniamy dwie kategorie wiekowe: uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z działalnością ekologiczną i segregacją śmieci, szczególnie w obiektach Basenu Miejskiego „Termy Jakuba” dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli, farb plakatowych, wycinanek) na papierze o formacie A3 lub w postaci grafiki komputerowej. Prace plastyczne należy przesyłać elektronicznie (pliki graficzne, zdjęcia, skany) na adres mailowy: marketing@termyjakuba.olawa.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą na adres siedziby Organizatora, tj. Baseny Miejskie „Termy Jakuba”, ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję Konkursową autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają następujące, ufundowane przez Organizatora konkursu, nagrody:

I – miejsce karnet na basen o wartości 1000,00 zł,

II – miejsce karnet na basen o wartości 750,00 zł,

III – miejsce karnet na basen o wartości 500,00 zł.

Decydującymi kryteriami oceny prac będą: atrakcyjność graficzna; oryginalna, nowatorska koncepcja; zgodność z tematem konkursu.

Ponadto, wśród uczestników konkursu Organizator wylosuje 10 bezpłatnych wejściówek na basen letni, które będzie można wykorzystać w okresie jego funkcjonowania w sezonie 2022 (każda wejściówka uprawnia do jednorazowego wejścia dla maksymalnie 4 osób)!

Konkurs trwa od 31 marca do 23 maja 2022 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Do 20 maja 2022 roku na stronie internetowej Term Jakuba ogłoszona zostanie lista zwycięzców, laureatów i wyróżnionych w konkursie. Dodatkowo, Wygrani zostaną powiadomieni przez Organizatora mailowo. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Uwaga! Ważne: Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań Uczestnika. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe informacje, Regulamin, Karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców, laureatów i wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby.

Celem konkursu „Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o czystość na basenie dbamy” jest m.in. zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin

Załącznik nr 1

Obrazek z informacją o wynikach konkursu plastycznego