fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 1. Sauna parowa (rzymska) jest integralną częścią strefy saunarium i obowiązują w trakcie jej użytkowania przepisy regulaminu ogólnego, regulaminu saunarium oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Nie stosowanie się do poniższych zasad stanowi poważne naruszenie regulaminu.
 3. W celu skorzystania z usług dodatkowych należy zwrócić się do pracownika obsługi saunarium.
 4. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 5. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z saunarium przez dzieci poniżej 6 lat jest zabronione.
 7. Osoby powyżej 50 lat przed skorzystaniem ze strefy saunarium powinny skonsultować się z lekarzem.
 8. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w ciąży oraz osobom, których stan zdrowia, a zwłaszcza: choroby serca, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, tarczyca, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne, gorączka, stany intoksykacji – mogą stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
 9. Zabrania się korzystania z sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 10. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji.
 11. Zarząd Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne korzystania z sauny osób wymienionych w punktach 8-10.
 12. Zabrania się:
 • biegania po saunie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu
 • dotykania oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, grzewczych
 • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia lodu do pomieszczeń sauny
 • wnoszenia na teren sauny alkoholu i napojów alkoholowych
 • wnoszenia na teren sauny własnego jedzenia i napojów, palenia tytoniu
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych
 • wnoszenia i stosowania żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji zapachowych lub kąpielowych
 1. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.
 2. Korzystający z sauny przed rozpoczęciem kąpieli powinni:
 • zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 1. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła lub innego środka myjącego do ciała.
 2. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 45 – 60 °C, a wilgotność powietrza od 45 do 100 %.