fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ

ZAPISY OGÓLNE

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni o dł. 70,80 m (siedemdziesiąt metrów osiemdziesiąt centymetrów) i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze zjeżdżalni rurowej każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni rurowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Ze zjeżdżalni rurowej nie mogą korzystać:
 • uczestnicy grup zorganizowanych bez obecności opiekuna
 • osoby wrażliwe na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiące na lęk wysokości
 • osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwe na nagłe przeciążenia
 1. Osoby korzystające ze zjeżdżalni obowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników oraz personelu basenu.
 2. Podczas wchodzenia do zjeżdżalni rurowej należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszczerbek na zdrowiu, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.)
 4. Zabrania się:
 • wchodzenia na zjeżdżalnię rurową w sposób inny niż przez schodki
 • użytkowania zjeżdżalni rurowej w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, linią, szlabanem lub w inny widoczny sposób
 • wpychania osób do wnętrza zjeżdżalni rurowej
 • wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu
 • wnoszenia do zjeżdżalni rurowej jakichkolwiek przedmiotów
 • przebywania w zjeżdżalni rurowej w pozycji głową w dół, kucającej, parami, na brzuchu
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
 • biegania po schodach
 • przepychania się
 • wychylania poza barierkę schodów
 • rozpoczynania ślizgu pomimo czerwonej lampki
 • wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu innym użytkownikom
 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i personel obiektu. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni rurowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu personel obiektu może żądać opuszczenia obiektu.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni rurowej wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku dzieci do lat 12 rodzic/opiekun dziecka, które korzysta ze zjeżdżalni rurowej.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ

 1. Na szczyt zjeżdżalni należy wchodzić ostrożnie, zachowując ustaloną kolejność; zabrania się wbiegania po stopniach, przepychania i wymuszania miejsca w kolejce.
 2. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z otworu zjeżdżalni rurowej.
 4. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 • kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
 • kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 1. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 2. Należy zjeżdżać w ustalonej kolejności z zachowaniem następujących warunków: ślizg można rozpocząć z chwilą pojawienia się zielonego światła na sygnalizatorze.
 3. Po wykonaniu ślizgu niezwłocznie należy zrobić miejsce w niecce hamowni następnemu użytkownikowi.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 5. W sytuacji utknięcia w zjeżdżalni rurowej nawoływać pomocy. Należy oczekiwać na pomoc ze strony ratownika.
 6. Zabronione jest stwarzanie sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu
 • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu