fbpx

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI LEŻAKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI LEŻAKÓW

 1. Wypożyczalnia leżaków prowadzona jest przez Baseny Miejskie, „Termy Jakuba” Sp z o.o., z siedzibą przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia basenu letniego.
 3. Wypożyczenie leżaka oznacza, że wypożyczający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Opłata i kaucja(zwrotna) za wypożyczony leżaka pobierana jest w wysokości określonej w cenniku.
 5. Wypożyczenie leżaka dokonuje się na podstawie paragonu wydanego w kasie.
 6. Na paragonie będzie zaznaczony numer leżaka.
 7. Zwrot wypożyczonego leżaka odbywa się w wypożyczalni na podstawie paragonu zgodnym z numerem leżaka.
 8. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego leżaka w stanie nieuszkodzonym i czystym.
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego leżaka.
 10. Sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 11. W przypadku silnego nasmarowania skóry olejkami lub kremami ochronnymi, należy zabezpieczyć leżak ręcznikiem lub innym materiałem, który zapobiegnie zabrudzeniu leżaka.
 12. W przypadku braku zwrotu, zagubienia lub zniszczenia leżaka będzie pobierana kara umowna w wysokości pobranej kaucji.