Basen Kryty. Od 1 lipca nowe godziny otwarcia i karnet OPEN

Basen Kryty. Od 1 lipca nowe godziny otwarcia i karnet OPEN

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym na terenie RP i zniesieniem zakazu prowadzenia działalności przez obiekty basenowe, informujemy co następuje:

Co się zmieniło?

 1. „Termy Jakuba” otwarte będą w godzinach 10.00 – 22.00 w weekendy i święta oraz 10.00 – 22.00 w dni powszednie.
 2. Wznowiona została sprzedaż karnetów OPEN.
 3. W każdej z wanien jacuzzi będzie mogła przebywać 1 osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 4. W holu będzie znajdować się minimalna liczba siedzisk do przebierania obuwia.

Nadal obowiązują poniższe wytyczne:

 1. Wprowadza się do odwołania dodatkowe wymogi sanitarne wynikające z ogłoszonego stanu epidemiologicznego.
 2. Drzwi wejściowe mają pozostać otwarte.
 3. Zamknięta zostanie szatnia odzieży wierzchniej.
 4. Trybuna będzie zamknięta.
 5. Jednorazowo z basenu będą mogły korzystać 74 osoby.
 6. Wyłączona zostanie sauna parowa; w pozostałych saunach może przebywać max. 15 osób; obie sauny będą saunami suchymi (fińskie), sauna mała 5 osób, sauna duża 10 osób, usunięte będą leżaki.
 7. Na torach pływackich będą mogły przebywać max. 4 osoby; łącznie z basenu sportowego będą mogły korzystać jednocześnie 24 osoby.
 8. Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej o jednej pełnej godzinie przed jego zamknięciem.
 9. W obiekcie obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa; osłonę będzie można ściągnąć po przebraniu się oraz w trakcie przebywania w hali basenowej; po opuszczenie strefy natrysków obowiązkowe będzie ponowne założenie osłony ust i nosa.
 10. Przy stanowisku kasowym będzie mogła przebywać 1 osoba (lub rodzina).
 11. Sprzęt do nauki pływania będzie udostępniany tylko osobom, które wykupiły zajęcia nauki pływania.
 12. Osoby, które zapisane są na lekcję nauki pływania obsługiwane będą poza kolejnością oraz mają pierwszeństwo dostępu do toru pływackiego.
 13. Czasowo zawieszone zostają zajęcia grupowe nauki pływania i aqua aerobiku.
 14. Zachowane zostają uprawnienia posiadaczy karnetów ilościowych, OPEN i klientów Benefit Systems, OK Systmes, FitProfit.
 15. Dostęp do strefy saun będzie możliwy tylko na podstawie rozliczenia minutowego; nie będzie prowadzona sprzedaż biletów basen+saunarium.
 16. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; W przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.
 17. Nadal obowiązują stosowne regulaminy basenu krytego.

 

Informacje dla naszych gości.

Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.

Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.

Ze względów zapobiegawczych zintensyfikujemy nasze działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, a w szczególności dezynfekcji klamek i uchwytów drzwi. Jeżeli sytuacja związana z zakażeniami w naszym mieście ulegnie zmianie, podejmiemy dalsze działania we współpracy z organami służby zdrowia i poinformujemy Państwa o tym.

infografika

Ograniczyliśmy liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie.

infografika

Ceremonie zapachowe zostały czasowo odwołane.

infografika

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

 

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

infografika

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

infografika

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk w strefie wejścia/wyjścia.

infografika

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (2 m).

infografika

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta, karnet basenowy).

infografika

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

infografika

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowywuj się do poleceń ratownika i personelu.

infografika

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

infografika

Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

infografika

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

 

Dodatkowo:

 • Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
 • Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
 • Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
 • Zaleca się pływanie w czepku kąpielowym.

 

Sprawdź: >>Zasady higieny na basenie<<

Sprawdź: >>VII GRZECHÓW GŁÓWNYCH SAUNOWANIA<<

Skip to content